Dzień: 2022-03-11

rodzina w mieszkaniu
Czy Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżki na mieszkanie?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych benefitów, który przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z takiego pakietu niezależnie od dochodu. Aby otrzymać wsparcie, wystarczy złożyć wiosek o przyznanie Karty we właściwym dla danego miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z usług zarówno…

Read Article →